dosering| Halfwaardetijd

Dosering

Algemeen

De optimale breinwerking kan bereikt worden door supplementatie met nootropics of smart drugs zoals Piracetam, Modafinil en Armodafinil. Het nemen van de juiste dosis speelt hierbij een cruciale rol. De onderstaande grafiek geeft weer dat het optimum bereikt wordt bij een bepaalde concentratie nootropics. Supplementatie met concentratieverhogende middelen kan zeer bevorderend werken op de mentale prestaties. Maar, de werking is bevorderend tot een zeker niveau. Bij een te hoge dosis ervaart men echter meer ongewenste bijwerkingen. Wanneer de ingenomen dosis te laag is, zijn de opgeleverde effecten afwezig of minder voelbaar. De optimale dosis ligt dus ergens in het midden.

Soms is een hogere of lagere dosis vereist om de hersenfuncties te optimaliseren. Deze dosis is afhankelijk van de persoonlijke biologische werking van het brein. Mits ieder brein verschillend is, bestaan er variaties tussen personen in de optimale dosissen. Zo hebben mensen zonder concentratiestoornis een lagere dosis nodig dan mensen met bijvoorbeeld ADHD. Daarnaast speelt ook de mentale toestand van een individu op dat moment een rol. En ook het soort product is een bijkomende factor voor variërende optimale dosissen. Toch bestaat er voor iedereen een optimum. Daarom is het steeds van belang de optimale dosis voor uzelf vast te stellen per product. Op die manier ervaart u de ultieme werking van smart drugs en nootropics.

dosering

De juiste dosering

De concentraties werkzame stoffen kunnen opgedeeld worden in categoriën naarmate de effecten die men wenst te bereiken. De verschillen tussen Modafinil en Armodafinil zijn het gevolg van de verschillende dosering die nodig is om dezelfde effecten op te wekken.

MODAFINIL

Doseringen van Modafinil producten liggen tussen 50 en 200mg. Lagere concentraties van 50 tot 100mg Modafinil hebben subtiele bevorderende effecten op de cognitie. Ze worden daarom aangeraden voor beginners. Milde vermoeidheid kan verminderd worden en het helder nadenken wordt bevorderd. De gemiddelde dosis bedraagt echter 100mg. Bij deze hoeveelheid Modafinil wordt vermoeidheid duidelijk opgeheven. Het zorgt voor alertheid en een sterke toename in focus en mentaal uithoudingsvermogen. Velen verkiezen deze dosis om zijn subtiele, maar bevorderende werkzaamheid.

Modafinil wordt ook gebruikt om ADHD te behandelen. Hiervoor kan 100 tot 200mg sterk bevorderend werken. Meestal worden hogere dosissen van 200mg voorgeschreven voor slaapaandoeningen. Het verhelpt overmatige vermoeidheid en heeft sterke bevorderende effecten op het concentratievermogen. Algemeen worden dosissen tot 200mg goed getolereerd door de meeste mensen. Vele gebruikers kiezen daarom voor doseringen tot 200mg. Studies tonen aan dat hoeveelheden boven 200mg niet leiden tot meer positieve effecten op het mentale vermogen. De hogere dosissen leiden voornamelijk tot meer bijwerkingen. Het wordt daarom afgeraden de limiet van 200mg te overschrijden.

Modafinil wordt bij voorkeur in de ochtend ingenomen. Hierdoor is de kans klein dat de natuurlijke slaapritmes worden verstoord. Het wordt sterk afgeraden om tot 10 uur voor het inslapen 100mg Modafinil of meer in te nemen. Houd er ook rekening mee dat Modalert een iets langere halfwaardetijd heeft dan Modvigil. Dit kan invloed hebben op de effectduur en vereiste dosering.

Samenvatting Modafinil

50mg – 100mg (¼ tot ½ pil): Voor noötropische doeleinden & cognitieve verbetering

100mg – 200mg (½ tot 1 pil): Langdurende cognitieve verbetering, behandeling narcolepsie & ADHD

Tot 400mg (2 pillen): Niet aangeraden, meer neveneffecten zonder verhoging van positieve effecten

ARMODAFINIL

Voor de effecten van Armodafinil wordt verwezen naar Modafinil. De aanbevolen beginnersdosis is 75 tot 100mg. Deze dosis is voldoende om een inschatting te kunnen maken van de effecten. De dosering kan nadien aangepast worden naargelang de behoefte. Voor het gebruik van Armodafinil voor slaapaandoeningen of ADHD wordt 150 tot 200mg aangeraden. Het nemen van meer dan 300mg wordt sterk afgeraden. Studies geven bij hogere doseringen geen betere effecten aan, maar juist meer negatieve bijwerkingen. Daarnaast heeft Armodafinil een zeer lange halfwaardetijd. Hoge dosissen kunnen dus leiden tot verstoorde slaapritmes.

Armodafinil wordt net als Modafinil bij voorkeur in de ochtend ingenomen. Artvigil wordt doorgaans als meer intens ervaren dan Waklert. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het bepalen van de dosering.

100mg – 150mg (¾ tot 1 pil): Cognitieve verbetering & noötropische effecten

150mg – 225mg (1 tot 1 ½ pil): Behandeling van narcolepsie & ADHD

Tot 300mg: Niet aangeraden, leidt tot meer neveneffecten en verstoring van slaap

 

Halfwaardetijd

Een ander belangrijk gegeven is de halfwaardetijd van een stof. De halfwaardetijd geeft informatie over de tijdsduur van de effecten van werkzame middelen. In onderstaande grafiek is de concentratie van een werkzame stof in het bloed weergegeven in de tijd. Na inname van de stof wordt snel een piek bereikt die langzaam weer afneemt. De drempel van effect geeft de concentratie in het bloed weer waarbij de stof merkbare effecten teweegbrengt. De effecten zijn het sterkst bij de piek. Dit is de maximale concentratie (Cmax) van de stof in het bloed die bereikt wordt. De halfwaardetijd (T 1/2) wordt bereikt wanneer deze piekconcentratie gehalveerd wordt. Dit gebeurt na eliminatie van de stof uit het lichaam. De halfwaardetijd is dus een indicatie voor hoe lang het lichaam nodig heeft om de stof te elimineren.

De halfwaardetijd en de drempel van effect zijn verschillende concepten. De drempel bepaalt de concentratie van een stof waarbij de effecten gevoeld kunnen worden. Na verloop van tijd zal de stof uit het lichaam verwijderd worden en de drempel van effect wordt overschreden. Er is dan nog een minimale concentratie in het lichaam aanwezig, maar de effecten die teweeg worden gebracht zijn niet voelbaar. De halfwaardetijd ligt gewoonlijk dicht bij de drempel van effect, maar is niet altijd gelijk aan de drempel. De effectduur wordt dus niet exact bepaald door de halfwaardetijd, maar het is een benadering.

dosering

Vanwege de lange tijdsduur van Modafinil en Armodafinil, wordt inname in de ochtend sterk aanbevolen.